18 de juliol del 2011

ETRS89

Començant el setembre de 2011 fins a l'1 de gener del 2015 l'ICC publicarà tots els productes i serveis en ETRS89 i ED50

L'ICC publica la metodologia emprada per la transformació de les seves bases per tal que els usuaris puguin realitzar la transició a ETRS89 de manera coherent amb la cartografia.

La Comunitat Europea mitjançant el programa INSPIRE promou l'harmonització de la geoinformació arreu d'Europa. Amb aquest objectiu s'estableix la transició al nou sistema de referència ETRS89 per tots els estats membres per tal de facilitar l'interoperabilitat entre els territoris. El Decret 1071/2007 que oficialitza el sistema ETRS89 estableix la transició del ED50 al ETRS89 amb dues dates clau.

29/08/2007: Publicació del Decret. El nou sistema oficial és el ETRS89 però es pot seguir publicant en ED50 fent referència al nou sistema.
 
01/01/2012: No es podrà inscriure als registres cartogràfics cap projecte nou en ED50.
 
01/01/2015: Publicació exclusivament en ETRS89
Des de la publicació del Decret l'ICC ha estat treballant per adaptar al sistema ETRS89 els seus productes i serveis i alhora facilitar la transformació dels productes existents. Finalitzada la fase d'estudi i d'implantació s'inicia la fase de publicació dels productes i serveis que serà efectiva al setembre del 2011 i la comunicació a l'usuari per tal d'informar dels procediments emprats a l'ICC per la transformació dels seus productes. Aquesta transformació ha estat aprovada per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya , i permet als usuaris realitzar la seva transició a ETRS89 de forma coherent amb les bases cartogràfiques de l'ICC.

25 de maig del 2011

VISATS PROFESSIONALS

El Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto sobre el visado colegial obligatorio ha relegado a el visado del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía a la categoría de voluntario a petición expresa del cliente, a partir del 1 de Octubre de 2010.


http://www.porunasociedadmassegura.com/

19 de maig del 2011